Andrey Chebotarev

latvian   Mācību priekšmets (i): Mācītāja darbs.
Rīga, Latvija. Vecākais mācītājs draudzē „Labā Vēsts”. Viņš ir BSM padomes loceklis.

russian Предмет (ы): Работа пастора.
Рига, Латвия. Старший пастор церкви «Благая Весть». Член совета BSM.

english   Subject (s): The work of the Pastor.
Rīga, Latvia. Senior Pastor in „Good News” church. He is a member of the board at the BSM.

<–Pasniedzēji / Преподаватели / Teachers

Advertisements