Daniel & Damaris Pedraza

latvian  Mācību priekšmets (i): Homilētika, Misija, Vecās Derības pārskats un Piecas Mozus grāmatas.
Rīga, Latvija. Mācītāji draudzēs „Dzīvības avots” un „Pestīšana”. Daniels ir skolas direktors un BSM padomes loceklis.

russian Предмет(ы): Гомилетика, Миссия, Обзор Ветхого Завета и Пятикнижие.
Рига, Латвия. Пастора церквей «Источник Жизни» и «Спасение». Директора Школы Служения и член совета BSM.

english  Subject (s): Homiletics, Missions, Old Testament Survey and Pentateuch.
Rīga, Latvia. Pastors at „Spring of Life” and „Salvation” churches. Daniel is Director and a member of the board at the BSM.

<–Pasniedzēji / Преподаватели / Teachers

Advertisements