Joe Hayes

latvian  Mācību priekšmets (i): Sinoptiskie evaņģēliji.
Dadlija, Apvienotā Karaliste. Mācītājs Dudley Community Church.

russian Предмет(ы): Синоптические Евангелия.
Дадли, Объединённое Королевство. Пастор церкви Dudley Community.

english  Subject (s): Synoptic Gospels.
Dudley, UK. Pastor at the Dudley Community Church.

<–Pasniedzēji / Преподаватели / Teachers

Advertisements