Mauro & Julija Martinez

Mauro M latvian  Mācību priekšmets (i): Ievads Bībelē, Jāņa evaņģēlijs, Spāņu valoda.
Ozolnieki, Latvija. Misionāri no Argentīnas. Mauro ir BSM Akadēmiskais dekāns un padomes loceklis.

russian  Предмет(ы): Введение в Библию, Евангелие от Иоанна, Испанский язык.
Озолниеки, Латвия. Академический декан BSM и член совета BSM.

english  Subject (s): Introduction to Bible, Gospel of John, Spanish.
Ozolnieki, Latvia. Missionaries from Argentina. Mauro is Academic Dean and a member of the board at the BSM.

<–Pasniedzēji / Преподаватели / Teachers

Advertisements