Mihail Dmitruk

latvian  Mācību priekšmets (i): Kristiešu ģimene.
Rīga, Latvija. Mācītājs draudzē „Labā Vēsts”.

russian Предмет (ы): Христианская семья.
Рига, Латвия. Пастор церкви «Благая Весть».

english  Subject (s): Christian Family.
Rīga, Latvia. Pastor at the „Good News” church.

<–Pasniedzēji / Преподаватели / Teachers

Advertisements